Ministries

De bediening bestaat uit een aantal pijlers: onderwijs, worship, vasten en gebed.Godspotlight geeft onderwijs geeft over de geestelijke wereld, hiervoor worden meetings georganiseerd. Een belangrijk onderdeel van Godspotlight is de gebedsbediening waarin genezing en bevrijding plaats vindt. Daarnaast zijn er LiveGroups voor mensen die verder willen georganiseerd. Godspotlight wil een organisatie zijn waarin mensen veranderen en anderen weer kunnen helpen.

Alles wat Godspotlight doet is er op gericht om christenen naar volwassenheid te brengen in het geloof en hen toe te rusten om in volledige overgave in het koninkrijk van God te leven en uit te dragen.