Visie

Het primaire doel van Spotlight is dat het Koninkrijk van God zichtbaar wordt en zo bekend wordt gemaakt. Daarvoor is het nodig dat de mensen binnen het lichaam van Christus worden gemotiveerd en toegerust. Deze mensen zullen dan een leger vormen die voorbereid is op de geestelijke oorlog in de hemelse gewesten. Dit leger zal baanbrekend werk kunnen doen, zodat het Koninkrijk van God zich kan uitbreiden.

Een belangrijk aspect van deze visie is het begrip van de geestelijke wereld. Daarom zal er bij de activiteiten van Spotlight veel aandacht zijn voor dit onderwerp. Het onderkennen en verstaan van de geestelijke wereld is van principieel belang voor een sterk en betrouwbaar hemels leger.