ANBI

Publicatiegegevens:

Naam van de instelling: Stichting God Spotlight Ministries
RSIN / Fiscaal nummer 8201 60 106
Postadres: Zwanenwater 8, 8245BV, Lelystad.
Contactgegevens: https://www.godspotlight.nl/contact
Bestuurssamenstelling:

Voorzitter: T. Baas
Penningmeester: M. Elings
Secretaris: E. M. Post

Doelstelling van de instelling:

Het primaire doel van Spotlight is dat het Koninkrijk van God zichtbaar wordt en bekend wordt gemaakt. Daarvoor is het nodig dat de mensen binnen het lichaam van Christus worden gemotiveerd en toegerust. Deze mensen zullen dan een leger vormen die voorbereid is op de geestelijke oorlog in de hemelse gewesten. Dit leger zal baanbrekend werk kunnen doen, zodat het Koninkrijk van God zich kan uitbreiden.

Beknopt beleidsplan en hoe we het verwezenlijken in de komende jaren:

Een belangrijk aspect van deze visie is het begrip van de geestelijke wereld. Daarom zal er bij de activiteiten van Spotlight veel aandacht zijn voor dit onderwerp. Het onderkennen en verstaan van de geestelijke wereld is van principieel belang voor een sterk en betrouwbaar hemels leger.

Beloningsplan:

 • Bestuur
  Het bestuur van de stichting bestaat uit vrijwilligers. Zij ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden voor de stichting.
 • Medewerkers
  De stichting heeft diverse medewerkers in dienst. Zij ontvangen hiervoor een beloning op basis van de arbeidsovereenkomst.
 • Vrijwilligers
  De stichting werkt met verschillende vrijwilligers. De meesten van hen verrichten hun vrijwillige werkzaamheden incidenteel en ontvangen hiervoor geen beloning. Een kleinere groep vrijwilligers verrichten werkzaamheden op structurele basis en zij kunnen hiervoor een vrijwilligersvergoeding ontvangen, indien dit vooraf is overeengekomen.

Jaar 2021

 • Inkomsten: giften 21.520,00
 • Uitgaven: 14.555,45
  • Ingezonden facturen 12.750,00
  • Huur/huisvesting¬† –
  • Benodigdheden/catering –
  • Reiskosten –
  • Vrijwilligers vergoeding 1.500,00
  • Diversen 505,45